Hitta till Spiragården
Hitta till Spiragården
Spiragården ligger i Glanshammar utanför Örebro. Adressen är Nasta 813 för dig med gps. Se till så det blir Glanshammars Nasta, (och inte industriområdet i Örebro). Buss tar 15 min från Örebro resecentrum. Bil också. Cykla tar ca 45 min-1 timme. Jogga tar 1 timme och en kvart.Buss:

Gå i LänsTrafiken hemsidan och skriv Nasta (Glanshammar) och varifrån du åker i den svarta boxen, reseplaneraren. Se till så det blir rätt Nasta i Glanshammar och inte industriområdet i Örebro. Bussen går ca en gång i timmen vardagar, ingen buss helger. Bara andra bussar som går till Glanshammar, då kan man hoppa av vid Solbaddet och promenera de sista 4,5 km. Gäller helg alltså. Vardagar kommer du fram till Nasta/Spiragården-skyltarna. När du ser de avsågade ekarna på höger sida av vägen ca 15 minuter från stan är det dags att trycka på stoppknappen. Busshållplatsen heter Nasta. Promenera 1,5 km till gården. Följ samma väg hela tiden, sväng inte in på en ny grusväg - då kommer du istället till kalkbrottet. Ny skylt Spiragården finns vid gården.


Med bil (eller cykel) från Örebro:

Kör/cykla genom norr eller Rynninge mot Arboga/Fellingsbro. Eller motorvägen och ta av vid Myrö/Fellingsbro/Arboga. Sväng sen vänster in på vägen med skylt mot Fellingsbro. Följ denna väg till skylt Nasta/Spiragården. Sväng in på denna grusväg och följ den till vägens slut. En till skylt vid Spiragården kommer i början av gården. Sväng inte in på en annan grusväg utan fortsätt på samma hela tiden. Svänger du ändå av där den delar sig hamnar du vid kalkbrottet och det är i och för sig också fint att se och bada i :)


Med bil från Stockholm:

Motorväg mot Göteborg. Ta av vid Glanshammar. Ta dig in till samhället genom att köra upp på viadukten och sedan svänga vänster. Kör förbi ICA och skolan och bygdegården. Uppe på krönet kommer en liten skylt mot Valla (lätt att missa och köra förbi, kör sakta) sväng höger in på den grusvägen. Följ den genom åkrar och hus tills du kommer till asfalt igen. Där tar du vänster. Strax kommer skylt Nasta/Spiragården även här ganska hastigt så kör lugnt. Höger in, och följ den till vägens slut. En till skylt vid Spiragården kommer i början av gården. Sväng inte in på en annan grusväg utan fortsätt på samma hela tiden. Svänger du ändå av där den delar sig hamnar du vid kalkbrottet och det är i och för sig också fint att se och bada i :)


Varmt välkommen hit!